Gezinsbond Kieldrecht organiseert

Sinterklaas op bezoek!

Beste ouders,

 

Op zaterdag 30 november 2019 gaat Sinterklaas weer op ronde. De Gezinsbond Kieldrecht wil deze dag heel speciaal maken voor uw kinderen. De Sint komt bij u thuis op bezoek en geeft als u dat wenst de geschenkjes persoonlijk af. 

Als dat voor uw kroost geen verrassing is!

Om organisatorische redenen kunnen enkel inwoners van Kieldrecht en Nieuw Namen inschrijven voor deze activiteit. 

 

Hoe gaat dit alles in zijn werk?

De Sint doet zijn ronde van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wij vragen onderstaande strook in te vullen. Op basis van het aantal inschrijvingen zullen wij u daarna het verwachte tijdstip van bezoek meedelen.

 

De geschenkjes en begeleidend briefje, waarin u de kwaliteiten en andere wetenswaardigheden van de betreffende kinderen in de verf zet, kunnen afgegeven worden 

op woensdag 27 november (tussen19.00 en 20.00 uur)

bij Sandra De Maeyer Kouterstraat 3 te Kieldrecht, aan de mat glazen deur naast de garagepoort.

GSM 0473/58 15 15 (na 17u) 

 

De prijs voor een bezoekje van de Sint bedraagt:

Voor leden: 10 euro per gezin                                                                                                       Voor niet leden: 14 euro per gezin

 

Gelieve het strookje samen met het juiste bedrag af te geven bij of te mailen naar: Sandra De Maeyer Kouterstraat 3 sandrademaeyer@gmail.com   GSM 0473 58 15 15     vóór maandag 25 november 2019.

Rekeningnummer BE23 7370 0001 4591 met vermelding Sinterklaas op bezoek 2019.

Uw uitnodigingen via mail? Bezorg uw adres en bespaar mee op papier! marina.roggeman@skynet.be

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ..................................................................................................

 

Vraagt het bezoek van Sinterklaas voor volgende kinderen:

Naam: …………………………………………………………. leeftijd……………………….

Naam: …………………………………………………………. leeftijd……………………….

Naam: …………………………………………………………. leeftijd……………………….

Naam: …………………………………………………………. leeftijd……………………….

Naam: …………………………………………………………. leeftijd……………………….