Gezinsbond Kieldrecht blikt terug op een aangename, interessante en gezellige Gezondheidsbeurs.

 

De eerste Gezondheidsbeurs stemde de Gezinsbond Kieldrecht tevreden.

Een honderdtal bezoekers zakten af naar OC Ermenrike om de 20 standhouders te bezoeken die elk hun eigen specialisme vertegenwoordigden en met veel enthousiasme kwamen voorstellen.

Iedere bezoeker kon een gevoelsbadge kiezen dat tevens gold als toegangsbewijs. 

Een leuk initiatief van LOGO Waasland.

Appelen en peren van Bio boerderij Uilenbos en Familie Van de Vijver werden bij de inkom uitgedeeld en zeer gesmaakt.

Het mag gezegd worden, diegenen die er waren kwamen met heel veel enthousiasme en belangstelling langs.  Dit geldt zowel voor standhouders als voor bezoekers.

De voordrachten kregen zeer positieve reacties om de nieuwe verworven kennis.

Een zeer uitgebreide informatiestand met heel wat folders stond ter beschikking voor de bezoeker.

De Bibliotheek van Kieldrecht stelde aangepaste boeken ten toon. Informatiefolders over preventie zelfdoding, Huis van het Kind, Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs, de Keerkring Beveren, Centrum voor Opvoedingsondersteuning, het Wit-Gele Kruis en uiteraard ook de

Gezinsbond gaven informatie. Standhouders waren zeer tevreden over het verloop en de organisatie van de beurs en kaartten reeds aan dat ze dit zeker willen herhalen.

Ook de innerlijke mens kwam niets tekort, de “Geiten van Leutiglandleven” zorgde voor lekkere hapjes, de Gezinsbond voor lekker perengebak en standhouders verrasten bezoekers met bioproducten.

Gezondheid is zeer belangrijk. De manier waarop we omgaan met ons lichaam, hoe we bewegen en wat we eten, hoe we denken en met situaties omgaan, de krachten van de natuur, spelen daarbij een grote rol. Het geheel bepaalt het welzijn van de mens.

Met dank aan alle standhouders, aan de bezoekers, de bestuursleden en vrijwilligers en aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

 

Namens het bestuur

Tekst en foto

Marina Roggeman

 

Noteer alvast volgende data in jullie agenda!

Zaterdag 26 oktober: Tweedehandsbeurs

Zaterdag 30 november: Sinterklaas op ronde

Maandag 9 december: Feestmenu