Meer zelfvertrouwen voor je kinderen.

Tijdens een huiskamergesprek ten huize van Elke De Rudder, leid-de Hilde Van Acker deze samenkomst georganiseerd door de Gezinsbond Kieldrecht.

Uit de rondvraag bleek dat elk gezin wel eens te maken heeft met periode van te weinig zelfvertrouwen, zowel bij kinderen als bij de ouders. Soms gaat het om een alledaagse situatie, soms is het een gevolg van een ingrijpende gebeurtenis zoals het afscheid nemen van een ouder, een broertje of een zusje of een ander dierbaar iemand. Het werd een boeiende, leerrijke avond, mede omdat alle aanwezigen respectvol omgingen met zeer persoonlijke getuigenissen.

Een kant-en-klare oplossing voor iedereen in elke situatie bestaat niet. De voorbeelden die besproken werden zijn nuttige kapstokken om in ieders situatie te gebruiken.

Kijken of ‘spijt hebben’ helpt aan een oplossing en onnodige angst wegnemen zijn daarin belangrijke elementen. Respect hebben voor ieders mening en empathie voor kinderen en volwassenen in moeilijke momenten vormen vaak de basis voor een oplossing.

In de intieme omgeving van een huiskamer was het enthousiasme van de aanwezigen zo groot dat de tijd snel verstreek. In de wandel-gangen werd al gevraagd om dergelijk initiatief te herhalen.

Dank aan alle aanwezigen, aan Elke voor het ter beschikking stellen van haar woning en aan Hilde voor de professionele begeleiding.

Ook interesse voor dit of een andere activiteit van de Gezinsbond Kieldrecht? Volg de vereniging op Facebook of op de website: www.gezinsbond-kieldrecht.be.

Noteer alvast in jullie agenda zondag 25 augustus voor onze jaarlijkse Garageverkoop!

Meer kijken naar de oplossing dan naar het probleem, spijt ombuigen naar aanvaarding en schuld vervangen door het opnemen van zijn verantwoordelijkheid zijn belangrijke elementen.