90 jaar Gezinsbond Kieldrecht, ook voor een vereniging een gezegende leeftijd.

 

In de slottoespraak van burgemeester Marc Van De Vijver benadrukte hij dat het niet vaak voorkomt dat hij een vereniging mag feliciteren met haar 90ste verjaardag. 

Opmerkelijk, wetende dat er 500 verenigingen zijn in onze gemeente.

 

Dat je zo’n verjaardag mag vieren, is te danken aan de jarenlange inzet van bestuursleden en leden van de vereniging. Voorzitter Marina Roggeman blikte erop terug in haar toespraak. Ze overliep de verschillende bekende voorzitters en secretarissen, waar Lucien Deckers (44 jaar) en zijn vader Petrus (21 jaar) meer dan de helft van het bestaan van de vereniging als secretaris voor hun rekening namen.

 

Momenteel bestaat het bestuur voornamelijk uit vrouwen. Marina benadrukte met trots de inzet van haar bestuursleden en vrije medewerkers, waaronder toch ook enkele mannen, en de dynamische werking van de babysitdienst, de samenwerking met de lokale handelaars en de aanwezigheid op talrijke activiteiten. Redenen genoeg om met veel vertrouwen naar de toekomst te kijken. De vereniging steunt op openheid, betrokkenheid, vriendschap en respect en binnen het bestuur is er plaats voor een dialoog in vriendschap voor elkaar en respect voor ieders mening. Ze nodigt dan ook geïnteresseerden die deze actieve groep wensen te vervoegen, van harte uit, ook mannen zijn meer dan welkom.

 

De academische zitting werd opgeluisterd door een optreden in 3 schijfjes van 2PK. 

Kristien Baeyens en Peter Colleman wisten de talrijke aanwezigen te boeien met kleinkunst en streekgebonden nummers.

 

Jan Van de Perre trad op als moderator en stelde zo Alex Claus voor. De gewestvoorzitter vertelde over de geschiedenis van de Bond der Talrijke Gezinnen, later van de Kroostrijke en nog later van de Grote en Jonge gezinnen. De Gezinsbond die zich al bijna een eeuw inzet voor gezinnen, op materieel en andere vlakken. Hij huldigde Erna De Smit met een gouden en Marina Roggeman met een zilveren onderscheiding voor de vele diensten bewezen aan de Gezinsbond.

 

Mevrouw Gert Vanderheyden, ondervoorzitter van de Gezinsbond, beklemtoonde het belang van het vrijwilligerswerk in deze en alle verenigingen. Het cement van de samenleving.

 

Burgemeester Van De Vijver sloot de rij en overhandigde aan Marina Roggeman een herdenkingsplaquette namens de gemeente.

 

Daarvoor had Kris Deckers, voorzitter Cultuurraad Kieldrecht en Beveren nog medailles uitgereikt aan bestuursleden en trouwe leden met meer dan 40 jaren lidmaatschap, een attentie van de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz. 

De leden die een medaille ontvingen waren Annie Van Den Bossche, Marleen Dillis-De Cock, Rita Zaman-De Cock, Simonne Colman-Van Overloop. 

De overige jubilarissen krijgen de medaille thuis aangeboden.

Binnen het bestuur werden Erna De Smit, Marleen Flecijn, Sandra De Maeyer en de voorzitter zelf gehuldigd met een medaille omwille van jaren lidmaatschap. Alle overige bestuursleden en vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet. 

 

Ook de spaarhandelaars werden niet vergeten, Carla van Der Heyden van Lingerie Marie-Louise, Rita Rijsbrack van Ricona en Kim Sergeant van Nieuwkuis Kim betraden het podium.

Anni, van Uw buurtwinkel Maes-De Wilde was op dat moment druk in de weer om de receptie voor te bereiden.

 

De feestelijke academische zitting werd geopend met muziek door Emiel De Paepe en hij sloot ook af, samen met Jan Van De Perre en het onvergetelijke chanson van Wim Sonneveld, het Dorp.

 

Zoals het past werd het gebeuren afgerond met een feestelijke receptie, verzorgd door Buurtwinkel Maes-De Wilde. Genietend van hapjes en drankjes kon worden nagepraat en werden nieuwe plannen gesmeed. Het knallen van de ballonnen sloot, voor sommigen te vroeg, de aangename viering af.

 

Marina Roggeman dankt samen met haar bestuursleden alle aanwezigen, ook voor de attenties van de collega-verenigingen en allen die van deze viering een onvergetelijke herinnering gemaakt hebben.

 

Meer informatie over de bestuursleden en de activiteiten zijn terug te vinden op de website www.gezinsbond-kieldrecht.be.