Vanaf 19 november 2018 kunnen leden van de Gezinsbond met 3 kinderen weer kortingskaarten aanvragen!

 

Wie heeft recht op kortingskaarten?

Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaarten.

Ouders behouden het recht levenslang, behalve wanneer ze uit de ouderlijke macht ontzet worden.

Het recht van kinderen vervalt op het moment dat ze niet meer ten laste van de ouders zijn (en ten laatste wanneer ze 25 jaar worden).

Op deze basisregels bestaan heel wat uitzonderingen:

 

* Onder “eigen kinderen” worden binnen het reglement van de kortingskaarten ook adoptiekinderen verstaan.

* Pleegkinderen tellen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten. Zo kan een gezin met minder dan drie eigen kinderen tijdelijk recht hebben op jaarlijks te hernieuwen kortingskaarten indien er op dat ogenblik in het totaal minstens drie kinderen tot het gezin behoren.

* Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen hebben ook recht op kortingskaarten. Enkel ouders met drie eigen kinderen hebben weliswaar levenslang recht. Ouders met minder dan drie eigen kinderen hebben tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens een van de kinderen recht heeft op een kortingskaart.

* Kinderen die in het kader van een co-ouderschapregeling halftijds bij elke ouder verblijven, tellen in beide gezinnen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.

* Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen. Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, kunnen ook meetellen voor het recht op korting indien een afschrift van de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van de geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het aanvraagformulier gevoegd wordt.

* Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% (= 4 punten in pijler 1) erkend is, telt voor twee. Deze kinderen behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag het recht op kortingskaarten

* Voor kinderen jonger dan 12 jaar vraag je best ook kortingskaarten aan, deze kinderen reizen gratis (al dan niet begeleid) in 2de klasse tot 31/12 van het jaar van hun 12de verjaardag, bij het voorleggen van een geldige kortingskaart.

 

Wat hebben de gezinnen nodig om kortingskaarten aan te vragen?

* Een formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst bevolking van de gemeente.  (Document mag niet ouder dan 3 maanden zijn) 

Gezinnen kunnen dit formulier ook zelf downloaden op www.gezinsbond.be/kortingskaarten.

* Indien op het formulier gezinssamenstelling geen drie kinderen vermeld staan, dient het gezin aan de hand van bijkomende documenten aan te tonen dat het gezin effectief drie kinderen telt/telde (bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van het trouwboekje, een vonnis van co-ouderschap, een geboorteakte, een overlijdensakte van het kind).

* Voor kinderen van 18 tot 25 jaar (geboren in 1994-2000): een attest van de kinderbijslag.

 

Op welke kortingen geeft de kortingskaart recht?

* 50% korting op individuele treintickets van de NMBS. (Geen korting op het instaprecht)

* 50% korting op een 10-beurtenkaart voor een vast traject bij de NMBS  

* Korting via sommige lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan korting geven aan grote gezinnen en deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden.

* In het buitenland bij musea, meestal overheidsmusea maar ook privémusea. Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk en Italië.

 

* Kostprijs € 6 per gezin administratiekosten voor nieuwe aanvraag kortingskaart.

Aan te vragen bij Marina Roggeman, Weverstraat 62 9130 Kieldrecht marina.roggeman@skynet.be    03 773 14 70       0476 69 34 61